Kontakt
   Napíšte nám

   
 

 
 
     Počet návštev:
     counter

     
© SeKuSystems, s.r.o.
2003-2011. Všetky práva
vyhradené
 
  
Produkt:
všeobecne popis funkcií certifikát aplikácia

Na tejto stránke uvádzame rozsiahlejší rozpis niektorých funkcií prípadne funkcií ktorými sa náš výrobok odlišuje od konkurencie a na lepšiu predstavu o vlastnostiach IMOBILIZÉRU. Na konkrétny postup pri samotnej práci s ním si prosím stiahnite podrobný manuál v ktorom sa dozviete ako postupovať pri aplikácii jednotlivých vlastností.

principiálne nový, účinný a spoľahlivý

Aktivovanie a dektivovanie imobilizéru novým, doteraz nepoužívaným spôsobom pomocou „dlhých“ a „krátkych“ pulzov programovateľných užívateľom. IMOBILIZÉR nevysiela ani neprijíma žiadne rádiové vlny a preto ho nieje možné „naskenovať“ a následne deaktivovať na diaľku.

auto je chránené aj po krádeži alebo duplikácií kľúčov

V súčastnej dobe sa veľmi rozmohol spôsob krádeže auta odcudzením príp. duplikáciou kľúča. Keďže na deaktivovanie IMOBILIZÉRU je potrebné manuálne zadanie kódu, auto ostane ochránené aj v takomto prípade.

jeho prítomnosť vo vozidle nie je signalizovaná

V aktivovanom stave nie je možné nijako zistiť prítomnosť IMOBILIZÉRU ani pomocou servisných testovacích zariadení. Táto vlastnosť má výhodu v tom, že potencionálny zlodej, ktorý disponuje z daným zariadením je pri krádeži zaskočený nefunkčnosťou auta z neznámym pôvodom.

interaktivita zabezpečovaná zvukovou signalizáciou

V interiéri auta nie je nutné inštalovať prídavné LED diódy, pretože komunikácia prebieha pomocou zvukového zariadenia integrovaného v IMOBILIZÉRI.

možnosť automatického alebo manuálneho aktivovania

IMOBILIZÉR je navrhnutý tak, aby si užívateľ mohol ľahko zvoliť režim v ktorom dochádza k aktivovaniu automaticky po cca 5s po vypnutí zapaľovania, alebo režim v ktorom dochádza k aktivovaniu manuálnym zadaním kódu.

servisný režim

Niekedy nastanú situácie, kedy je nutné IMOBILIZÉR vyradiť z činnosti (návšteva servisu...). Na tieto účeli sme implementovali funkciu „servisný režim“. V tomto režime je IMOBILIZÉR v stave, ako keby ani nebol nainštalovaný. (auto nieje blokované, nevydáva žiadne zvukové signály).

ľahká montáž

Zariadenie je navrhnuté tak, aby bola minimalizovaná náročnosť montáže. Montáž takto prakticky zvláda ktorýkoľvek servis, ktorý sa zaoberá montážou akýchkoľvek zariadení podobného zamerania.