Kontakt
   Napíšte nám

   
 

 
 
     Počet návštev:
     counter

     
© SeKuSystems, s.r.o.
2003-2011. Všetky práva
vyhradené
 
  
Produkt
všeobecne popis funkcií certifikát aplikácia

Stalo sa Vám, že idete nakupovať, prídete a Vaše auto je...
Ešte nie?....
A čo robíte proti tomu???


Štatisticky je dokázané, že dodatočné namontovanie imobilizéru zvyšuje niekoľkonásobne ochranu Vášho vozidla. Inak povedané, výrobcom implementované imobilizéry nie sú pre zlodejov prekvapením, ale skôr skutočnosťou, na ktorú sú pripravení. V takomto prípade je dodatočne namontovaný imobilizér pre potencionálneho zlodeja prekvapením a veľkou neznámou zvlášť v prípade, ak je jeho prítomnosť ukrytá.

Potenciál harwarových a systémových programátorov spoločnosti SeKuSystems, s.r.o. bol na základe podnetu predajcov ako i majiteľov automobilov zameraný na vývoj novej formy zabezpečenia automobilov. Vznesené boli nasledovné požiadavky:
  • Zabezpečenie aj v prípade, keď Vám odcudzia zväzok z kľúčmi
  • Produkt, ktorý minimálne narúša vzhľad interiéru
  • Produkt, ktorý je vysoko bezpečný a spoľahlivý
  • Produkt, ktorý nevyžaduje nutnosť nosenia akéhokoľvek dodatočného zariadenia okrem kľúča od auta
  • Produkt, ktorého spoľahlivosť nie je narušená akýmikoľvek vplyvmi vonkajšieho prostredia, napr. zarušené prostredie
  • Produkt, ktorého funkcia je majiteľom ľahko nastaviteľná
  • Produkt, ktorý je možné namontovať do akéhokoľvek automobilu
Počas 8-mich rokov vývoja a testovania, na ktorom sa podieľal tím odborníkov, sa podarilo vyvinúť produkt CARLOCK - imobilizér s vlastným kódovaním. Prvá verzia vznikla v rokoch 2003-2005 a od tejto doby sa neustále pracovalo na jeho vylepšení. Na základe podnetov od zákazníkov sa nám podarilo vyvinúť praktický bezchybný a pomerne ľahko ovládateľný imobilizér použiteľný do akéhokoľvek motorového vozidla.

Základná filozofia

Imobilizér funguje na princípe podobného „tajnému vypínaču“. Rozdiel je ten, že vypínač je tajný v tom, že môže byť spriahnutý z ktorýmkoľvek vypínačom v interiéri auta. Jeho aktivácia a deaktivácia však neprebieha jednoduchým zopnutím, ale na oba úkony je potrebné zadať kód. Kód sa zadáva vo forme krátkych a dlhých impulzov, ktorých počet môže byť až 16 a ich sled si môže zadať majiteľ podľa vlastného uváženia. 16 miestny kód poskytuje dostatočnú variabilitu. Keď zoberieme do úvahy, že po 5 neúspešných zadaniach sa imobilizér zablokuje na cca. 30 min, tak je pravdepodobnosť neoprávneného odblokovania prakticky nulová. O tom, či ste zadali správny, nesprávny kód alebo či je imobilizér aktivovaný či deaktivovaný nás informuje zvukové zariadenie. Postupom času bol do imobilizéru integrovaný ako "bonus“ aj modul servisného režimu. Počas používania výrobku sa určite dostanete do situácie (návšteva servisu...), keď budete chcieť imobilizér „zatajiť“. Aby nedal nijako najavo, že je namontovaný. Tento stav sa volá servisný režim. Počas servisného režimu auto nie je blokované, imobilizér nevydáva žiadne zvuky.